Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Netwerkbijeenkomst 23 mei 2019 - FuSE

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 23 mei aanstaande zal Paul Schreinemakers ons alles vertellen over Future of Systems Engineering, afgekort als FuSE. Hierbij alvast een voorproefje, de uitgebreide versie krijg je op de avond zelf. Meldt je hier dan ook snel aan. Tot dan!

Samenvatting:

In januari 2018 heeft de INCOSE voorzitter Garry Roedler het initiatief gestart, genaamd: ‘Future of Systems Engineering (FuSE)’. De aanleiding hiervoor lag in het feit dat de wereld om ons heen sterk aan verandering onderhevig is. De door engineers op te lossen uitdagingen worden almaar complexer. Denk alleen al aan autonome- en zelflerende systemen, het Internet of Things, socio-technische uitdagingen, niet-lineair gedrag van systemen en hun context en de sterk toenemende integratie met software. Daarnaast zien we dat de time-to-market voor diezelfde systemen steeds korter wordt en dat klanten nieuwe en verbeterde functies snel en naadloos beschikbaar willen hebben. Deze problematiek werd ook al gesignaleerd in de Systems Engineering Vision 2025. Afijn, dit levert uitdagingen op die we niet meer met de klassieke SE-aanpak kunnen oplossen binnen de gewenste tijd. Als we als vakgebied relevant willen blijven, dan moeten we manieren vinden om ook de genoemde uitdagingen effectief en snel het hoofd te bieden.
Het FuSE team heeft in samenwerking met een internationaal team van INCOSE leden en vertegenwoordigers van diverse aanperkende organisaties een plan opgesteld om te komen tot een verrijking van Systems Engineering, om naast de klassieke projecten, ook de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan te kunnen met het gebruik van Systems Engineering. De lezing van vanavond schetst de uitdagingen waarvoor we staan en laat zien wat het pad is dat door het FuSE team is uitgestippeld en wat jij als INCOSE lid hieraan kunt bijdragen.

Biografie Paul Schreinemakers:

Paul Schreinemakers is gecertificeerd Expert Systems Engineering Professional (ESEP) en afgestudeerd HTS’er Fijnmechanische techniek en Master of Science in ‘Engineering Product Design’. Paul’s ervaring bestrijkt ruim 28 jaar in de productontwikkeling en als consultant in verschillende domeinen. Begonnen als mechanisch engineer bij SRON, het Nederlands ruimteonderzoek instituut. Tien jaar heeft hij bij SRON succesvol Systems Engineering toegepast bij het ontwerpen en bouwen van satelliet instrumenten in internationale teams. Vervolgens kwam de overstap naar Thales Communications, in de rol van voortrekker bij de implementatie van CMMI in een hardware ontwikkelomgeving.

Sinds 2003 runt Paul zijn eigen adviesbureau, SEPIAdvies BV en heeft vanaf 2010 z’n de krachten gebundeld met compagnons in How2SE BV. Naast activiteiten voor klanten in de traditionele SE-domeinen is hij instrumenteel bij het toepassen van Systems Engineering in de Grond-, Weg- en Waterbouw, Olie & Gas en Scheepsbouw. Paul is betrokken bij de implementatie en toepassing van SE voor vele klanten in Nederland, België en de VS.

In 2001 kwam Paul in aanraking met INCOSE en heeft sindsdien diverse rollen vervuld. Eerst als bestuurslid bij INCOSE-NL, waaronder in de rol van voorzitter. Ook was hij actief in verschillende nationale en Internationale werkgroepen. De internationale betrokkenheid werd intensiever als chair van het 2008 INCOSE International Symposium in Utrecht en later als de ‘Associate Director for Events’ van 2009 t/m 2012. In 2015 en 2016 was Paul Technical Director van INCOSE en momenteel de INCOSE EMEA Sector Director. Ook is hij lid van het FuSE kernteam.