Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Verslag workshop Agile en SE

Tijdens de avondlezing van 16 maart hebben Edwin Schumacher en Mike van Spall van Synergio ons de basisprincipes van Agile en Scrum gepresenteerd. Het leverde informatie én mooie gesprekken met de aanwezigen op over de verschillen en overeenkomsten van Agile en SE. Synergio organiseert binnenkort een aantal workshops om hierover verder te praten en samen een gedragen beeld te vormen over de combinatie van Agile & SE bij complexe real-life projecten.

Een korte samenvatting: 

Het doel van Agile is het creëren van een werkomgeving waarin teamleden zo goed mogelijk inhoudelijk kunnen werken. De essentie: Structuur, efficiënte afstemming op vaste tijden, duidelijke werkafspraken en deadlines. Dit verhoogt tevredenheid van werknemers. Juist daarom wordt Agile werken geïntroduceerd in zo veel bedrijven.

Met Scrum, een praktische vertaling van Agile, wordt gewerkt in kleine teams van maximaal 7 personen in korte ‘sprints’ van meestal 2 weken. De Scrum Master faciliteert dit en beheert het proces. Elke twee weken levert het team een onderdeel van het project geheel werkend en getest op. Korte iteraties en concrete doelen zorgen voor een gefocust team met tijdige bijsturing.

Voor de software- industrie een bewezen aanpak. Voor de wereld daarbuiten nog niet: hier liggen disciplines verder uit elkaar en is de kleinst benoemde eenheid vaak te groot om in twee weken op te leveren. Het Scaled Agile Framework SAFe geeft wél weer mogelijkheden om grotere complexe project op basis van Agile uit te voeren.

Hoe precies? En welke rol speelt SE daar dan in? Daar is nog geen éénduidig beeld van!

Synergio organiseert hierover een serie workshops, waar INCOSE-leden van harte voor zijn uitgenodigd om mee te denken over het ontwikkelen van een gedragen beeld over Agile & SE bij complexe real-life projecten. Hou de website en nieuwsbrief in de gaten voor data en aanmelden.