Agenda ALV 16 maart

Onderstaand zijn de items die aan bod zullen worden op de Algemene ledenvergadering van 16 maart bij ADSE  te Hoofddorp.

 

1. Opening
2. Terugblik lustrumjaar 2016
3. Algemene zaken
4. Financieel Jaarverslag 2016; verslag Kascommissie
5. Verkiezing bestuursleden:
               Aftredend zijn: Dick Terleth (Voorzitter), Alexander Koek (Penningmeester), Berber Vogt (Communicatie)
               Kandidaten zijn: Ger Schoeber (Aankomend Voorzitter), Eric Burgers (Penningmeester) en Martijn Marijnen (Communicatie)
6. Plannen 2017
7. Rondvraag
8. Sluiting

Even Voorstellen: Martijn Marijnen als bestuurslid communicatie

Graag stel ik mij kandidaat voor de functie bestuurslid communicatie van het INCOSE-NL bestuur, hierbij mijn motivatie.

Mijn naam is Martijn Marijnen, 30 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin Winnie in Vreeland. De perfecte plek als je zoals ik van buiten zijn en watersport houdt, en vlakbij de stad wil wonen.

Lees meer

In memoriam Dr. Ir. Ruud van der Pol (9/10/1962 – 8/2/2017)

Ons oud-bestuurslid, Ruud van der Pol, is onlangs overleden. Sinds 2003 was hij een betrokken lid van onze vereniging. Dit leidde in 2006 tot zijn verkiezing als penningmeester. Tot 2008 heeft hij onverstoord en nauwgezet de financiële zaken geregeld. Naast deze praktische bijdrage heeft hij ook op theoretisch vlak het vakgebied Systems Engineering vooruit geholpen, met name op het vlak van besliskunde.

Na een kort ziekbed is Ruud veel te jong heen gegaan. We zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Verslag Algemene ledenvergadering oktober 2016

Op basis van de statuten is het bestuur nog verschuldigd de leden over het volgende te informeren. Op de ALV van oktober 2016 zijn de begrotingen gepresenteerd voorafgaand aan de avondlezing bij Vanderlande te Veghel. Hier is aan de aanwezige leden voorgelegd geen wijzigingen door te voeren in de contributie in 2017. De contributie zal gelijk blijven aan 2016. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Verder is aandacht gevraagd voor de verkiezingen voor nieuwe bestuursleden. Bij de volgende ALV bij de avondlezing van 16 maart 2017 zullen de nieuwe bestuursleden worden gepresenteerd. Als u zich op wilt geven als bestuurslid voor de functie: aankomend voorzitter, communicatie of financien, dan kunt u zich opgeven bij een van de huidige bestuursleden.

 

Lees meer

Even voorstellen: Eric Burgers als penningmeester

Ik ben Eric Burgers en ik wil me kandidaatstellen voor de bestuursfunctie penningmeester.

 Ik ben werkzaam in de GWW sector als systeem architect en systems engineer. Ik ben sinds 2012 formeel lid van INCOSE, daarvoor vele jaren "anoniem" via mijn ex-werkgever.

Ik heb in diverse markten gewerkt waaronder transport, overheid, defensie en industrie. Ik ben eigenaar van mijn bedrijf Semapro, ik heb de INCOSE-NL SIG MBSE (mede) opgericht en op dit moment ben ik INCOSE Ambassadeur voor de Internationale Working Group Infrastructure.

Ik  heb lezingen gegeven op verschillende INCOSE Experience dagen. Ik ben jarenlang secretaris en voorzitter geweest van de duikclub Aqua Viva, dus verenigingsrecht, verenigingsleven en vrijwilligerswerk zijn mij niet vreemd. Omdat ik ook mijn eigen administratie voer van mijn bedrijf, heeft  boekhouding geen grote geheimen voor me.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (model based) systems engineering, en deze rol helpt (indirect) daarbij.

 

Even voorstellen: Ger Schoeber als aankomend voorzitter

Graag stel ik me even voor: Ger Schoeber, 54 jaar.

Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor Innovatie en Technologie voor alle businesses binnen de Hotraco Group. Dit richt zich met name op strategie, roadmap en architectuur voor de huidige en toekomstige meet- en regelsystemen die we leveren voor de agrarische markt. Dit betreft o.a. klimaatsystemen voor stallen aangevuld met alle aanvullende sturingen die je maar voor stallen kunt bedenken; opslagloodsen voor agrarische producten; tuinbouw; water stuur systemen; en zelfs industriële automatisering.

Lees meer

International Workshop komt er aan

De internationale workshop van INCOSE komt er weer aan.

Op 28 januari start de vijf-daagse jaarlijkse International Workshop in Los Angeles. Bij de IW komt alles over systems engineering aan de orde. Een agenda bestaande uit 200 items trekt mensen vanuit de hele wereld om de laatste stand in vakkenis te delen.

Onderwerpen als MBSE , requirements engineering en transportation zijn goed vertegenwoordigd. Diverse academische onderzoeken en inzichten worden gedeeld en verder gebracht.

Namens het Nederlandse chapter van INCOSE zal de aankomend voorzitter en de voorzitter erbij aanwezig zijn. Er zijn diverse strategische sessies over de organisatie van INCOSE, waar zij het belang van de Nederlandse chapter zullen behartigen.

Lees meer

Terugblik op de SE Experience

De SE-Experience was een enerverend evenement. Met 18 lezingen en workshops en ruim 130 bezoekers was het een bedrijvige dag. Na een terugblik over de ontwikkeling van SE in Nederland onder begeleiding van Dick Terleth nam Jan Bosch ons mee naar de ontwikkeling van innovatie en de rol van software hierin. Zijn rede was een wervelwind, dat het tempo van de dag zou bepalen.

Lees meer