In memoriam Dr. Ir. Ruud van der Pol (9/10/1962 – 8/2/2017)

Ons oud-bestuurslid, Ruud van der Pol, is onlangs overleden. Sinds 2003 was hij een betrokken lid van onze vereniging. Dit leidde in 2006 tot zijn verkiezing als penningmeester. Tot 2008 heeft hij onverstoord en nauwgezet de financiële zaken geregeld. Naast deze praktische bijdrage heeft hij ook op theoretisch vlak het vakgebied Systems Engineering vooruit geholpen, met name op het vlak van besliskunde.

Na een kort ziekbed is Ruud veel te jong heen gegaan. We zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

International Workshop komt er aan

De internationale workshop van INCOSE komt er weer aan.

Op 28 januari start de vijf-daagse jaarlijkse International Workshop in Los Angeles. Bij de IW komt alles over systems engineering aan de orde. Een agenda bestaande uit 200 items trekt mensen vanuit de hele wereld om de laatste stand in vakkenis te delen.

Onderwerpen als MBSE , requirements engineering en transportation zijn goed vertegenwoordigd. Diverse academische onderzoeken en inzichten worden gedeeld en verder gebracht.

Namens het Nederlandse chapter van INCOSE zal de aankomend voorzitter en de voorzitter erbij aanwezig zijn. Er zijn diverse strategische sessies over de organisatie van INCOSE, waar zij het belang van de Nederlandse chapter zullen behartigen.

Lees meer

Terugblik op de SE Experience

De SE-Experience was een enerverend evenement. Met 18 lezingen en workshops en ruim 130 bezoekers was het een bedrijvige dag. Na een terugblik over de ontwikkeling van SE in Nederland onder begeleiding van Dick Terleth nam Jan Bosch ons mee naar de ontwikkeling van innovatie en de rol van software hierin. Zijn rede was een wervelwind, dat het tempo van de dag zou bepalen.

Lees meer

Overlijden Derk Bol

Kort na de SE Experience bereikte mij het bericht dat Derk Bol plotseling overleden is. Derk Bol was nauw betrokken bij de oprichting van INCOSE in Nederland in 1996.

Lees meer

We zoeken nog bestuursleden!

We hebben nog niet voor alle bestuursfuncties definitieve kandidaten. We zijn hard op zoek naar iemand die INCOSE-Nederland wil versterken op de vlakken financiën, of communicatie.

Wil je meer weten wat een bestuursfunctie inhoudt? Neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden.


Lees meer

Verslag Algemene ledenvergadering oktober 2016

Op basis van de statuten is het bestuur nog verschuldigd de leden over het volgende te informeren. Op de ALV van oktober 2016 zijn de begrotingen gepresenteerd voorafgaand aan de avondlezing bij Vanderlande te Veghel. Hier is aan de aanwezige leden voorgelegd geen wijzigingen door te voeren in de contributie in 2017. De contributie zal gelijk blijven aan 2016. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Verder is aandacht gevraagd voor de verkiezingen voor nieuwe bestuursleden. Bij de volgende ALV bij de avondlezing van 16 maart 2017 zullen de nieuwe bestuursleden worden gepresenteerd. Als u zich op wilt geven als bestuurslid voor de functie: aankomend voorzitter, communicatie of financien, dan kunt u zich opgeven bij een van de huidige bestuursleden.

 

Lees meer

laatste avondlezing van 2016 geweest

De laatste avondlezing van 2016 was intiem en enthousiasmerend. De club van SE-Boost heeft verteld hoe zij een motor zullen zijn in de toepassing van SE in de grond weg en waterbouw. Goede voorbeelden in de toepassing van SE wordt tussen bedrijven gedeeld en zal de sector helpen naar een hoger niveau van toepassing van SE.

Iedereen in de bouwsector mag aanhaken met SE-boost. Neem contact op met de boosters via de website.

Lees meer

Uitnodiging tot kandidaatstelling

INCOSE Nederland zoekt nieuwe bestuursleden. Ben je iemand met ideeën over de ontwikkeling van systems engineering en wil je in het hart staan van het netwerk van systems engineers? Geef je dan op als bestuurslid.

Lees meer