Verslag workshop Agile en SE

Tijdens de avondlezing van 16 maart hebben Edwin Schumacher en Mike van Spall van Synergio ons de basisprincipes van Agile en Scrum gepresenteerd. Het leverde informatie én mooie gesprekken met de aanwezigen op over de verschillen en overeenkomsten van Agile en SE. Synergio organiseert binnenkort een aantal workshops om hierover verder te praten en samen een gedragen beeld te vormen over de combinatie van Agile & SE bij complexe real-life projecten.

Lees meer

Even voorstellen: Ger Schoeber als aankomend voorzitter

Graag stel ik me even voor: Ger Schoeber, 54 jaar.

Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor Innovatie en Technologie voor alle businesses binnen de Hotraco Group. Dit richt zich met name op strategie, roadmap en architectuur voor de huidige en toekomstige meet- en regelsystemen die we leveren voor de agrarische markt. Dit betreft o.a. klimaatsystemen voor stallen aangevuld met alle aanvullende sturingen die je maar voor stallen kunt bedenken; opslagloodsen voor agrarische producten; tuinbouw; water stuur systemen; en zelfs industriële automatisering.

Lees meer

International Workshop

De internationale workshop van INCOSE komt er weer aan.

Op 28 januari start de vijf-daagse jaarlijkse International Workshop in Los Angeles. Bij de IW komt alles over systems engineering aan de orde. Een agenda bestaande uit 200 items trekt mensen vanuit de hele wereld om de laatste stand in vakkenis te delen.

Onderwerpen als MBSE , requirements engineering en transportation zijn goed vertegenwoordigd. Diverse academische onderzoeken en inzichten worden gedeeld en verder gebracht.

Namens het Nederlandse chapter van INCOSE zal de aankomend voorzitter en de voorzitter erbij aanwezig zijn. Er zijn diverse strategische sessies over de organisatie van INCOSE, waar zij het belang van de Nederlandse chapter zullen behartigen.

Lees meer

logo SSSE

'Call for presentations' voor SWISSED 2017

Op 4 september vindt de Swiss Systems Engineering Day plaats in Zurich. Een ééndaags symposium, met als thema;

"Conquering complex conundrums through Systems Engineering education"

Voor geïnteresseerden, en zij die willen spreken; de "call for papers" is geopend.
Meer informatie: http://www.ssse.ch/node/287

In memoriam Dr. Ir. Ruud van der Pol (9/10/1962 – 8/2/2017)

Ons oud-bestuurslid, Ruud van der Pol, is onlangs overleden. Sinds 2003 was hij een betrokken lid van onze vereniging. Dit leidde in 2006 tot zijn verkiezing als penningmeester. Tot 2008 heeft hij onverstoord en nauwgezet de financiële zaken geregeld. Naast deze praktische bijdrage heeft hij ook op theoretisch vlak het vakgebied Systems Engineering vooruit geholpen, met name op het vlak van besliskunde.

Na een kort ziekbed is Ruud veel te jong heen gegaan. We zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Verslag Algemene ledenvergadering oktober 2016

Op basis van de statuten is het bestuur nog verschuldigd de leden over het volgende te informeren. Op de ALV van oktober 2016 zijn de begrotingen gepresenteerd voorafgaand aan de avondlezing bij Vanderlande te Veghel. Hier is aan de aanwezige leden voorgelegd geen wijzigingen door te voeren in de contributie in 2017. De contributie zal gelijk blijven aan 2016. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Verder is aandacht gevraagd voor de verkiezingen voor nieuwe bestuursleden. Bij de volgende ALV bij de avondlezing van 16 maart 2017 zullen de nieuwe bestuursleden worden gepresenteerd. Als u zich op wilt geven als bestuurslid voor de functie: aankomend voorzitter, communicatie of financien, dan kunt u zich opgeven bij een van de huidige bestuursleden.

 

Lees meer