Overlijden Derk Bol

Kort na de SE Experience bereikte mij het bericht dat Derk Bol plotseling overleden is. Derk Bol was nauw betrokken bij de oprichting van INCOSE in Nederland in 1996.

Ik heb hem nog uitgebreid mogen spreken tijdens de voorbereiding van mijn presentatie over de geschiedenis van INCOSE op de SE Experience.

De laatste jaren was hij niet meer zo betrokken bij INCOSE Nederland, maar zijn deelname aan de SE Experience had hem hernieuwde interesse en enthousiasme in Systems Engineering en INCOSE gegeven. Het is extra pijnlijk dat hij kort daarna overleden is.
Wij wensen zijn naasten sterkte met het verwerken van dit verlies.

Dick Terleth
Voorzitter INCOSE Nederland