Terugblik netwerkbijeenkomst MBSE

 De netwerkbijeenkomst over MBSE bij Prorail was erg goed bezocht! 50 man hoorde aan wat de laatste ontwikkelingen zijn, en in workshopvorm hebben we met elkaar de klantvraag van de INCOSE leden aan de SIG MBSE scherp gesteld. Hierbij een samenvatting van de avond.

Eric Burgers gaf een korte bloemlezing over de IW2017 in Torrance, de IS017 in Adelaide en de EMEA2017 in Mannheim. Op deze symposia en workshops zijn veel MBSE onderwerpen behandeld; tot wel 40% van de totale tijd.
De hoofdmoot wordt gevormd door algemene systems engineering onderwerpen waaronder processen, ontwerptechnieken, verificatie en validatie strategieën enz. 

Veel besproken onderwerpen
Wat opvalt is dat een aantal onderwerpen over MBSE keer op keer terugkomen, gepresenteerd door andere sprekers. Zo zijn de invoering van MBSE in niet-triviale projecten, de ervaringen, kanttekeningen en de voordelen van MBSE vaak besproken. Vrijwel alle sprekers rapporteren voor deze voordelen:  

 • Specificaties met verhoogde precisie
 • Volledige herleidbaarheid 
 • Het faciliteren van inhoudelijke discussies over het te bouwen systeem  en de technische uitdagingen. 

Cultural Change
De algemene conclusie is dat de technische aspecten (tools, werkwijze, leercurve van engineers) niet het probleem is, maar dat vooral de belanghebbenden overtuigd moeten worden van het nut van MBSE en dat management support op alle niveaus noodzakelijk is. Op de IS2017 werd dat verwoord als “not a technical, but a cultural change”.

Focus
Uit de onderwerpen die aan bod kwamen is een duidelijke trend te zien waar de focus van MBSE op dit moment ligt:

 • Model Based Conceptual Design: De problemen met systeemintegratie zijn niet typisch Hollands. Door systems engineers uit verschillende markten en landen werd de zwakke uitvoering van de beginfasen van een project (operationele scenarios, systeemeisen, systeemarchitectuur, integrale functionaliteit en het veel te laat uitwerken van systeeminterfaces) als oorzaak aangewezen. De toegevoegde waarde van SysML in juist deze fasen – vooral door de verhoogde precisie - wordt als zeer hoog gezien.
 • MBSE Patterns: Waarom keer op keer het wiel uitvinden? In de softwarewereld zijn patterns zeer bekend. Patterns helpen om softwaresystemen te organiseren, losse koppeling en hoge cohesie te promoten, helpen in het communiceren tussen software engineers en staat hergebruik van kennis en ‘best practices’ toe. MBSE patterns hebben dezelfde eigenschappen en richten zich op configureerbare, herbruikbare (digitale) systeemmodellen. Die systeemmodellen hoeven daarbij niet exclusief in SysML te zijn beschreven. 
 • Culturele verandering voor MBSE: Snelheid van invoering is Cultuur & Mens, Technologie of de techneuten zijn het probleem niet. Het vertrouwen van belanghebbenden en managers moet worden gewonnen. En dat is niet niks: het is een veranderingsproces waarbij de bestaande wijze van werken en denken voor een deel moet worden losgelaten, en waar modellen en modelleren voor in de plaats komen. 
 • Ontologies: Modelleren is een vak – een verkeerd model kan behoorlijke gevolgen hebben voor een project. Het leggen van een basis voor goede modellen die begrijpelijk zijn en de essentie weergeven van wat er gemaakt of ontworpen moet worden is een belangrijke succesfactor.  Met ontologies wordt de precieze definitie van concepten, hun eigenschappen en hun onderlinge relaties bedoeld. 
 • Tool integratie: Overal wordt benadrukt dat MBSE niet alleen SysML is, of 1 tool voor 1 discipline. MBSE gaat over multidisciplinaire modellen: De integratie van tools zorgt voor een z.g. ‘federated’ model waardoor het mogelijk wordt de gevolgen van een wijziging in een deel van het model opgeslagen in de ene tool te bepalen in overige delen van het model opgeslagen in andere tools.

De presentatie is hier te downloaden door leden. 

Workshop
Na de presentatie van Eric hebben de leden van de SIG MBSE samen met de deelnemers van de netwerkbijeenkomst gekeken waar de behoefte op MBSE gebied liggen in Nederland. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • De wens naar iets van ‘MBSE for dummies’;
 • Koppeling MBSE & business case/klantwaarde;
 • Een uitwerking van een praktijk voorbeeld (reuse, user experience);
 • Kwaliteitsborging / Validatie / Simulatie.

Conclusie 
Te zien is dat 3 van de onderwerpen ook al genoemd is tijdens de kick-off van de SIG MBSE. Nog steeds, net als in de internationale gemeenschap, is er behoefte aan het overtuigen van de belanghebbenden met harde data dat MBSE de moeite waard is. Ook een concrete uitwerking van een casus en hoe MBSE gebruikt kan worden bij de validatie van systemen staat hoog op de agenda.  Er 1 belangrijke toevoeging: men wenst een MBSE for dummies, een quick-start guide om te beginnen met MBSE. Dat is een mooie uitdaging voor de SIG!

Overigens heeft het engelse chapter van INCOSE een uitstekende quick-start guide geschreven over MBSE. Dit boekje heet Don’t Panic! en kan je bestellen in hun webshop via deze link.